Volksdansen
Organisatie: Joke
Wanneer: woensdag

Onder volksdans en volksdansen verstaat men doorgaans de traditionele dansen van een bepaalde streek of land. De muziek waarop gedanst wordt, wordt doorgaans aangeduid met volksmuziek.
Sinds kort wordt er ook gedanst in het Anker. Wilt u ook deelnemen aan deze activiteit en uw sociale contacten vergroten, kom dan gerust langs.

Volksdansen en lekker in beweging, 

Mannen en vrouwen
55-plussers

10:30
Kosten:

volksdansen